Trung Quốc sẽ thay 5.000 xe tăng bằng Type 96B?

0
30
SHARE