Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Đức (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE