Thủ tướng Đức: Bảo vệ khí hậu là vấn đề sống còn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt