Thời mới thật hay giả cho Liên Hiệp Quốc?

0
5

Hiện tại có cả thảy 8 ứng viên, 4 nam và 4 nữ, tham gia cuộc đua trở thành người kế nhiệm ông Ban Ki-moon – Ảnh: AFP

Theo đó, tất cả các ứng viên phải tự giới thiệu và bị chất vấn tại đại hội đồng trước khi chuyển sang Hội đồng Bảo an quyết định. Lâu nay, việc bầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trên thực tế là chuyện riêng của Hội đồng Bảo an và gần như do 5 thành viên thường trực dàn xếp với nhau. Hiện tại có cả thảy 8 ứng viên, 4 nam và 4 nữ, tham gia cuộc đua trở thành người kế nhiệm ông Ban Ki-moon kể từ ngày 1.1.2017.

Nhìn vào biểu hiện bên ngoài thì dường như Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu một thời kỳ mới. Quá trình tuyển chọn Tổng thư ký từ nay đã bắt đầu công khai minh bạch ở đại hội đồng chứ không còn là chuyện “đi đêm” giữa 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nữa.

Trước khi quyết định, tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ biết rất rõ mức độ phản đối hay ủng hộ của đại hội đồng chứ không còn chỉ đơn thuần thông qua kết quả thỏa hiệp giữa 5 thành viên thường trực.

Mới ở chỗ lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có được vai trò và ảnh hưởng nhất định tới quá trình quyết định trong Hội đồng Bảo an.

Nếu nhìn vào quyền quyết định cuối cùng thì lại không thể không thấy thời mới này chưa thể thật sự mới. Một khi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì trong thực chất tất cả vẫn phụ thuộc vào 5 thành viên thường trực Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, tức là vẫn chẳng khác gì trước đó.

Cho dù có thể tự an ủi rằng có khác thì vẫn hơn nhưng thiên hạ càng thấm thía thêm rằng cải tổ thật sự Liên Hiệp Quốc khó khăn nhường nào.

SHARE