Thấy gì qua việc trường học “đấu tố” vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng?

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE