Thay đổi trong chương trình Obamacare ảnh hưởng giới tiểu thương California

MIAMI, FL - DECEMBER 15: Alberto Abin walks out of the UniVista Insurance company office after shopping for a health plan under the Affordable Care Act, also known as Obamacare, on December 15, 2015 in Miami, Florida. Today, is the deadline to sign up for a plan under the Affordable Care Act for people that want to be insured on January 1, 2016. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Bên ngoài một văn phòng nhận làm thủ tục cho chương trình y tế Obamacare tại Miami, Florida. (Getty Images)

Bắt đầu từ tháng Giêng sắp tới đây, những công ty nào có từ 50 đến 100 nhân viên đều bị ảnh hưởng bởi những quy định mới về việc cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên, kể cả việc công ty phải trả bao nhiêu tiền và nhân viên phải trả bao nhiêu cho bảo hiểm.

Trong số các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, có nhiều cơ sở do gia đình điều hành, không đủ lớn để có phòng phụ trách nguồn nhân lực (human resource).

Quy định mới của Obamacare đối với các chủ nhân đòi hỏi các cơ sở kinh doanh được xem là “lớn” phải cung cấp cho các nhân viên loại bảo hiểm y tế mà luật pháp coi là có “giá cả vừa phải,” nếu không thì sẽ bị phạt tiền.

Bắt đầu từ ngày thứ Sáu, tức ngày đầu tiên của năm 2016, quy định mới này được mở rộng ra, để bao gồm những cơ sở kinh doanh nào có ít nhất 50 người làm việc toàn thời gian, so với 100 người trong năm nay theo quy định cũ.

Nói cách khác, những cơ sở kinh doanh nào có từ 50 đến 99 nhân công cũng sẽ được coi là những cơ sở lớn, và sẽ bị bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm cho các nhân viên toàn thời gian của họ. Theo luật này, một nhân viên toàn thời gian là một người làm việc trung bình ít nhất 30 giờ một tuần.

Trong năm nay, trong số các công ty thuê mướn từ 50 đến 99 nhân viên, có 89 phần trăm cung cấp các khoản phúc lợi cho ít nhất một số nhân viên.

Các nhà hàng, những tiệm bán lẻ, và các công ty xây cất nhà cửa, đều nằm trong số những cơ sở thuộc thể loại có xác suất thấp nhất trong việc cung cấp bảo hiểm. Trong năm tới, họ sẽ phải cung cấp bảo hiểm cho nhân viên bằng không sẽ bị phạt.

Nói cụ thể hơn, một cơ sở kinh doanh sẽ bị phạt, nếu không cung cấp bảo hiểm cho ít nhất 95 phần trăm, trong tổng số nhân viên toàn thời gian và con cái của nhân viên, hoặc nếu loại bảo hiểm do cơ sở ấy cung cấp không đáp ứng các tiêu chuẩn Obamacare.

Các hình phạt sẽ được áp dụng, nếu có ít nhất một trong những nhân viên của cơ sở kinh doanh ký tên tham gia một kế hoạch, từ một thị trường bán bảo hiểm y tế, chẳng hạn như Covered California, và nhận được các khoản tín dụng thuế để làm giảm bớt chi phí của kế hoạch ấy. Mức phạt có thể dễ dàng tăng lên tới hàng chục ngàn Mỹ kim.

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải cung cấp bảo hiểm, California là một trong số ít tiểu bang trong năm tới sẽ thay đổi định nghĩa của cơ sở kinh doanh “nhỏ,” để bao gồm cả những cơ sở ấy. Và ở điểm này thì luật mới sẽ gây khó hiểu giữa định nghĩa “nhỏ” của California và “nhỏ” của liên bang. Sự thay đổi liên quan tới Obamacare sẽ định nghĩa các cơ sở kinh doanh nhỏ là những cơ sở nào có dưới 100 nhân viên làm việc toàn thời gian. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh nhỏ được định nghĩa là những cơ sở có dưới 50 nhân viên.

Bằng cách phân loại là các cơ sở kinh doanh nhỏ, thay vì là các cơ sở kinh doanh lớn, các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm y tế tuân thủ một loạt quy định khác biệt và được mở rộng của Obamacare. Kết quả là hầu hết các cơ sở kinh doanh này sẽ phải mua chương trình bảo hiểm mới đáp ứng những điều kiện ấy.

Chẳng hạn, theo các quy định mới, các chương trình y tế phải có những thiết kế tiêu chuẩn, và bao gồm những khoản phúc lợi y tế cụ thể. Trong số những thiết kế tiêu chuẩn, có những hạng bảo hiểm đồng, bạc, vàng, và bạch kim, được cung cấp bởi Covered California. Các quy định mới cũng giới hạn mức độ các hãng bảo hiểm có thể tính tiền các chủ nhân thêm bao nhiêu, cho những nhân viên lớn tuổi hơn so với những nhân viên trẻ hơn.

Covered California là thị trường bán bảo hiểm y tế của tiểu bang. Thị trường này đang mở giao dịch cơ sở kinh doanh nhỏ cho các cơ sở kinh doanh thuộc loại này. Covered California đã trải qua một đợt gia tăng đáng chú ý của số lượng những người ghi danh trong mấy tháng qua.

Các cơ sở kinh doanh nào có dưới 50 nhân viên toàn thời gian đều không bị bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm cho các nhân viên của họ. Tuy nhiên, nếu họ cung cấp bảo hiểm, thì những kế hoạch của họ cũng phải đáp ứng các quy định Obamacare dành cho những cơ sở kinh doanh nhỏ.

:VD:

SHARE