Sáu dân biểu liên bang ký nghị quyết vinh danh Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ

0
14

“Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (California) trình bày Nghị Quyết được đồng ký tên bởi các Dân Biểu Liên Bang gồm ông Alan Lowenthal (California), bà Stephanie Murphy (gốc Việt, Florida), bà Zoe Lofgren (California), bà Barbara Comstock (Virginia), và ông Jim McGovern (Massachusetts), để ghi nhận những thành quả và đóng góp của người Mỹ gốc Việt, tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

“Nghị Quyết xét trằng người Việt tị nạn Cộng sản đã trải qua những mất mát về vật chất lẫn tinh thần để định cư tại Hoa Kỳ; và tại các tiểu bang họ định cư, người Việt Nam chúng ta đã vượt qua những trở ngại trong xã hội, góp phần xây dựng các cộng đồng người Việt và thúc đẩy cho sự phát triển của truyền thống văn hoá Việt Nam tại hải ngoại.

“Ngoài ra, người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho sự phát triển của nền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, và nhân quyền trên toàn thế giới và đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, văn hoá, và xã hội Hoa Kỳ. Bởi sự đóng góp này góp phần rất lớn cho sự đa văn hoá của Hoa Kỳ, Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.

“Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đã luôn đồng hành với cộng đồng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Trên địa vị là một Dân Biểu, ông Lou Correa tiếp tục lắng nghe nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt và làm đại diện cho tiếng nói của cộng đồng Việt Nam chúng ta.

“Ông phát biểu, Thấu hiểu những mất mát và khó khăn của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, tôi muốn được ghi nhận và vinh danh những thành quả tốt đẹp và những đóng góp to lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã chọn Hoa Kỳ làm nơi nương tựa của họ và đã trở thành một phần không nhỏ trong xã hội Hoa Kỳ. Những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Hoa Kỳ trong quá khứ cũng như là tương lai.

“Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu thêm, Đã 42 năm trôi qua từ ngày Sài Gòn thất thủ và khởi đầu cuộc hành trình tim Tự Do của vô số người Mỹ gốc Việt. Chúng ta phải ghi nhận lòng can đảm và sự quyết tâm của họ trên đường tìm một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình. Đồng thời, chúng ta phải vinh danh sự kiên trì và tinh thần vươn lên của họ, gầy dựng lại cuộc sống mới trên đất khách quê người. Ngày nay, cộng dồng người Mỹ gốc Việt đóng góp rất nhiều cho đất nước chúng ta về kinh tế và văn hoá. Sự đóng góp không ngùng mỗi ngày của cộng đồng này làm phong phú thêm đất nước và xã hội Hoa Kỳ.”

Theo Báo Viễn Đông

comments