Quân đội Trung Quốc thừa nhận chưa chấp hành nghiêm chỉnh luật

0
5

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày 05/03/2012

Trong một bài báo đăng trên nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân phát hành hôm nay, 05/05/2015, quân đội Trung Quốc thừa nhận chưa chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng này.

Lời bình luận trên trang nhất cho biết các đạo luật và quy định liên quan tới quân đội hiện đã được ban hành, nhưng khái niệm về nhà nước pháp quyền và sự thay đổi đạo đức vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, vẫn còn nhiều bất cập ngăn cản quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Bài báo cũng nhấn mạnh quân đội càng phát triển, thì càng phải tuân thủ luật pháp.

Hiện đang kiểm soát quân đội, các ủy ban có thẩm quyền của Đảng Cộng sản tránh tình trạng chỉ một quan chức đưa ra các quyết định quan trọng. Đồng thời, cơ quan này kiểm tra các văn bản trên có phù hợp với pháp luật hay không.

Loại bỏ nạn tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ cấp cao quân đội là một trong những ưu tiên hàng đầu của chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình kiêm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và nắm quyền kiểm soát lực lượng quân đội cùng với 2,3 triệu quân nhân.

Tổng cục Hậu cần là một vấn đề nghiêm trọng của quân đội Trung Hoa. Hơn chục tướng lĩnh đã bị mất chức và bị buộc tội mua quan bán chức, đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp tướng Từ Tài Hậu và tướng Cốc Tuấn Sơn (Gu Junshan).

Theo nhiều nhà lãnh đạo của quân đội, đã nghỉ hưu hay đương chức, tình trạng tham nhũng ăn sâu trong quân đội nghiêm trọng tới mức có thể khiến quân đội nước này khó tiến hành hiệu quả một cuộc chiến tranh.

:I:

SHARE