Quận Cam một lần nữa vượt qua tiểu bang về điểm thi

Các sinh viên đang làm bài thi

QUẬN CAM – Tại Quận Cam, và California, các học sinh viên đã đạt được những bước tiến bộ trong năm thứ hai của các cuộc thi cấp tiểu bang về môn toán và môn tiếng Anh, theo những dữ liệu mới cho thấy. Một lần nữa các học sinh địa phương vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa trên khắp tiểu bang.

Hôm thứ Tư, Nha Giáo Dục tiểu bang công bố những số điểm từ các kỳ thi Đánh Giá Hiệu Năng Và Tiến Bộ Của Học Sinh California. Các học sinh đã dự thi trên mạng internet trong mùa xuân.

Tính trên toàn tiểu bang, có 49 phần trăm học sinh đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn về tiếng Anh. Đây là mức tăng 5 phần trăm so với năm ngoái. Trong môn toán, 37 phần trăm đã đạt những mức điểm ấy, tăng thêm 4 điểm. Tại Quận Cam, 57 phần trăm đạt hai mức điểm hàng đầu trong môn tiếng Anh, tăng 4 điểm từ mức điểm trong năm 2015. Trong khi đó, môn toán từ 28 phần trăm nhích lên tới 31 phần trăm.

Học Khu Irvine một lần nữa đạt số điểm rất cao, với 79 phần trăm học sinh đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn về môn Anh ngữ, và 75 phần trăm vượt quá các tiêu chuẩn về môn toán. Trong năm 2015, Quận Cam có 77 phần trăm học sinh đạt tiêu chuẩn được dự kiến trong môn tiếng Anh, và 74 phần trăm trong môn toán.

Học Khu Santa Ana có 28 phần trăm trong tổng số học sinh của học khu đáp ứng hoặc vượt quá mức kỳ vọng trong môn tiếng Anh, và 23 phần trăm trong môn toán. Đó là mức tăng 3 điểm trong môn tiếng Anh và 2 điểm trong môn toán từ năm 2015. Mỗi mức điểm đều cải thiện hoặc vẫn giữ nguyên cho cả tiếng Anh lẫn toán học.

Hơn 3,2 triệu học sinh, từ lớp ba cho tới lớp tám, đã dự thi trên mạng, dựa trên các tiêu chuẩn Common Core, nhấn mạnh lối suy nghĩ biết phê phán, việc giải quyết vấn đề, và chuẩn bị cho học sinh bước vào thế giới hiện thực.

Trong một bản thông cáo báo chí, ông Tom Torlakson, giám đốc tiểu bang của Giáo Huấn Công Cộng nói rằng những số điểm ấy cho thấy các nhà giáo dục và các vị phụ huynh “đang đạt tiến bộ hướng tới việc nâng cao phẩm chất hệ thống giáo dục của chúng ta, để chuẩn bị tất cả các học sinh bước vào nghề nghiệp và đại học trong thế kỷ 21.”

Lưu ý rằng “có thêm nhiều việc phải làm,” ông Torlakson kêu gọi các nhà lãnh đạo kinh doanh, chính trị, và cộng đồng, hãy “tiếp tục hỗ trợ cho các tiêu chuẩn được tăng cao và các nguồn lực cho các trường học.” Ông nói rằng những số điểm cao hơn đạt được là nhờ một số yếu tố, bao gồm một năm giảng dạy thêm các tiêu chuẩn, khả năng thành thạo hơn với việc thi trắc nghiệm trên mạng, và công nghệ được cải tiến.

Một mối quan ngại tiếp tục là về những số điểm thấp hơn của những học sinh đến từ các gia đình có mức thu nhập thấp, những người học tiếng Anh, các học sinh da đen và Latino, theo ông Torlakson nói. Chỉ có 37 phần trăm học sinh Latino và 31 phần trăm học sinh da đen đã đạt được hoặc vượt quá các tiêu chuẩn trong môn Anh ngữ, so với 64 phần trăm học sinh da trắng.

Ông Torlakson đề nghị lập một văn phòng tại Nha Giáo Dục để thu hẹp cái gọi là khoảng cách thành tích.

:VD:

SHARE