Paul Ryan lại bác bỏ tin đồn ứng cử tổng thống

0
8

Ông Paul Ryan nói các đại biểu nên chọn người thực sự tham dự ứng cử sơ bộ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông Paul Ryan, hôm Thứ Ba tìm cách chấm dứt đồn đoán là ông có thể ra ứng cử tổng thống của đảng Cộng Hòa vào phút chót.

Theo CNN, tại tổng hành dinh của đảng Cộng Hòa Quốc Gia ở Washington, DC, ông Ryan nói: “Tôi muốn làm rõ một điều này. Tôi không muốn, và cũng sẽ không chấp nhận sự đề cử của đảng.”

Ông nói thêm, trước các đại biểu đảng Cộng Hòa, rằng: “Tôi tin rằng, quý vị chỉ nên chọn người thực sự tham dự vào các cuộc bầu cử sơ bộ. Ðừng tính tôi vào.”

Ông Ryan cũng bác bỏ sự so sánh về chuyện trước đây ông nói ông không chấp nhận làm chủ tịch Hạ Viện, nhưng cuối cùng vẫn làm, cũng giống như kỳ này, ông nói ông không chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa.

Ông nói rằng đại hội đảng nên chấp nhận điều lệ là chỉ đề cử người nào tham gia các cuộc ứng cử sơ bộ.

Nhưng khi được hỏi, liệu ông có chấp nhận một trong ba ứng cử viên còn lại, Donald Trump, Ted Cruz, và John Kasich, sẽ là ứng cử viên của đảng, ông trả lời: “Tôi để các đại biểu quyết định chuyện này.”

Và ông nói thêm: “Chúng ta chỉ nên chọn những người thực sự ứng cử cho chức vụ này.”

:NV:

SHARE