Ông Trump chọn CEO ExxonMobil làm ngoại trưởng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.491 seconds.