Ông Trump chọn CEO ExxonMobil làm ngoại trưởng

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE