OAS công nhận đại sứ của phe đối lập Venezuela (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE