Nghị quyết LHQ kêu gọi cấm vũ khí hạt nhân

0
3

Theo VOA tiếng Việt

comments

SHARE