Nga muốn bán chiến đấu cơ nào cho Việt Nam trong năm 2018

Trang Sputnik của Nga vừa đưa ra danh sách chiến đấu cơ sáng giá để Không quân Việt Nam cân nhắc lựa chọn trong năm 2018.