Mỹ: Giết người rồi phát trực tiếp lên Facebook

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE