Mỹ giảm hậu thuẫn nếu NATO không tăng chi phí quốc phòng

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE