Mỹ giảm hậu thuẫn nếu NATO không tăng chi phí quốc phòng

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE