Khó đỡ: Siêu hạm DDG-1000 của Mỹ phải chạy bằng..tàu kéo

0
14