Hài: Khi các bác ấn độ thử súng thì các cháu phải cười vỡ bụng *** Cười thông não***

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.