Gần một triệu trẻ em có thể mất phần ăn trưa miễn phí theo đề nghị mới của chính quyền Trump

Gần một triệu trẻ em có thể mất đi phần ăn trưa miễn phí ở trường theo đề nghị mới của chính quyền Trump nhằm giảm số người được nhận food stamp.

Tại Hoa Kỳ, trẻ em tự động được nhận các phần ăn trưa miễn phí tại trường học nếu gia đình các em đủ điều kiện để nhận food stamp. Nhưng nay chính quyền Trump đề nghị sẽ thắt chặt điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung- SNAP.

Theo KTLA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) không đề nghị thay đổi các điều kiện về thu nhập gia đình để tham gia chương trình SNAP. Bộ cho biết vào thứ hai (ngày 14 tháng 10) là đề nghị mới sẽ giải quyết một lỗ hổng trong các điều khoản, để tránh trường hợp những người không đủ điều kiện tham gia vẫn được cấp food stamp.

Một phân tích cho biết có tới 982,000 trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi đề nghị mới. Khoảng một nửa sẽ phải trả 40 cent cho phần ăn trưa ở trường và 30 cent cho phần ăn sáng. Khoảng 40,000 học sinh khác sẽ phải trả toàn bộ chi phí, tùy thuộc vào giá các phần ăn ở trường. Khoảng 445,000 học sinh còn lại vẫn đủ điều kiện để nhận các phần ăn miễn phí, nhưng gia đình của các em sẽ phải nộp đơn để đủ điều kiện.

Chương trình National School Lunch Program phục vụ khoảng 30 triệu học sinh, bao gồm khoảng 20 triệu phần ăn miễn phí hàng ngày. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng học đường, đối với những học sinh không đủ điều kiện cho các phần ăn miễn phí hoặc giảm giá, giá trung bình của phần trưa là 2.48 mỹ kim cho học sinh tiểu học trong năm học 2016 đến 2017.

USDA cho biết đề nghị của họ có thể cắt giảm 90 triệu mỹ kim mỗi năm từ chi phí cho các chương trình ăn trưa và ăn sáng ở trường, ước tính lên đến 18 tỷ mỹ kim vào năm ngoái.

Theo SBTN