FDI vào Việt Nam thực tế tăng gần 9% trong 8 tháng đầu năm

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE