FDI vào Việt Nam thực tế tăng gần 9% trong 8 tháng đầu năm

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE