Đệ nhất phu nhân Nhật thăm tổ chức từ thiện Anh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE