Đây có phải là cảm giác của bạn khi nghe được tin thằng bạn thân bị bồ đá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.848 seconds.