Dân Bắc Hàn đi bầu Quốc hội ‘để bày tỏ lòng trung thành’

Người dân Bắc Hàn đang bỏ phiếu bầu Quốc hội "con dấu cao su" và đây là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội thứ hai kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền.

Việc bỏ phiếu cho Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) là bắt buộc và không có lựa chọn về ứng viên. Bất kỳ người bất đồng nào là chưa từng có trong tiền lệ.

Tỷ lệ đi bầu luôn đạt gần 100%.

Bắc Hàn là một quốc gia bị cô lập, do triều đại họ Kim cai quản.

Công dân được yêu cầu thể hiện sự trung thành tuyệt đối cho gia đình và nhà lãnh đạo hiện tại.

Cách bầu cử thế nào?

Vào ngày bầu cử, toàn bộ dân số từ 17 tuổi trở lên phải đi bỏ phiếu.

Fyodor Tertitsky, nhà phân tích Bắc Hàn, đóng tại Seoul cho biết: “Đi bầu sớm được coi là biểu hiện của lòng trung thành. Điều đó có nghĩa là sẽ có hàng dài người xếp hàng trước điểm bỏ phiếu”.

Khi đến lượt mình, quý vị nhận được một lá phiếu chỉ với một cái tên trên đó. Không có gì để điền vào, không có ô để đánh dấu. Quý vị lấy tờ giấy đó và đặt vào thùng phiếu.

Cũng có một phòng phiếu nơi quý vị có thể bỏ phiếu riêng tư, nhưng làm thế thì sẽ gây ra sự nghi ngờ ngay lập tức, các nhà phân tích nói.

Bắc Hàn
Image captionToàn bộ dân số từ 17 tuổi trở lên phải đi bỏ phiếu

Về lý thuyết, quý vị có quyền gạch bỏ ứng cử viên duy nhất đó. Nhưng, theo ông Tertitsky, làm điều đó gần như chắc chắn nghĩa là mật vụ sẽ theo dõi quý vị và quý vị có khả năng sẽ bị cho là bị điên.

Khi rời khỏi phòng phiếu, quý vị còn phải tham gia vào các nhóm cổ vũ bên ngoài để bày tỏ niềm hạnh phúc về việc được bỏ phiếu cho sự lãnh đạo khôn ngoan của đất nước.

“Trên báo nhà nước, ngày bầu cử được miêu tả là lễ hội, với đám đông tụ tập ăn mừng bên ngoài mỗi khu vực bỏ phiếu,” Minyoung Lee, nhà phân tích của NK News – website về tình hình Bắc Hàn, giải thích.

Bởi vì việc bỏ phiếu là bắt buộc, cuộc bầu cử cũng được coi là cuộc điều tra dân số để các cơ quan chức năng giám sát dân số của từng khu vực bầu cử và lần theo dấu những người đào thoát sang Trung Quốc.

Quốc hội có quyền hạn gì?

Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) là “con dấu cao su” không có quyền lực.

Được bầu cứ 5 năm một lần, quốc hội là cơ quan lập pháp duy nhất mà Bắc Hàn có.

Luật pháp trên thực tế được cơ quan đảng soạn thảo và sau đó được SPA thông qua như một hình thức.

Theo BBC

SHARE