COVID-19 bùng phát lại: Việt Nam có nên lạc quan?

Theo RFA Tiếng Việt