Công việc mà tất cả đàn ông đều muốn làm. Dù… không lương!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 2.124 seconds.