Công việc mà tất cả đàn ông đều muốn làm. Dù… không lương!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 5.482 seconds.