Chiến dịch bài trừ thuốc lá giảm hơn 50% số người hút tại California

0
12

(Hình minh họa: Adam Berry/Getty Images)

Số người hút thuốc lá ở tiểu bang California đã giảm hơn 50% kể từ khi tiểu bang mở chiến dịch mệnh danh Kiểm Soát Thuốc Lá từ năm 1988, theo một báo cáo của Bộ Y Tế California.

Bản báo cáo cho hay trong năm 1988 có 23.7% người dân California thường xuyên hút thuốc, nhưng tới năm 2013, con số này giảm xuống còn 11.7%, ở mức thấp thứ nhì trong các tiểu bang, chỉ sau có Utah.

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn lao trong số người hút thuốc theo giới tính, tuổi tác, sắc tộc và khu vực. Bản báo cáo cũng cho thấy có sự gia tăng lớn lao trong việc dùng thuốc lá điện tử, với người sử dụng gần bằng người hút thuốc lá thường trong hạn tuổi từ 18 tới 24.

Việc gia tăng trong số người hút thuốc lá điện tử đã khiến chính quyền phải có biện pháp ngăn chặn, nhưng đến nay hầu như không thành công.

Trong năm 1988 không có nhiều khác biệt về giới tính trong số người hút thuốc lá. Tuy nhiên sang đến năm 2013, có 15.1% đàn ông California hút thuốc so với 8.5% đàn bà.

Người da đen ở California là chủng tộc hút thuốc nhiều hơn cả trong khi nhóm dân gốc Á Châu hút ít hơn cả.

Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt lớn lao trong nhóm này và người thổ dân Hoa Kỳ là thành phần hút thuốc

Một điểm đáng chú ý khác là người nghèo ở California, với mức lợi tức thấp hơn mức nghèo do chính phủ liên bang đưa ra, lại là thành phần hút thuốc nhiều hơn người có lợi tức cao hơn – và càng có lợi tức cao thì người ta lại càng ít hút thuốc

:NV:

SHARE