Các số liệu cho thấy kinh tế California lớn thứ 6 trên thế giới

0
11
Một vườn nho ở Napa Valley, California. (Hình minh họa: Kimihiro Hoshino/AFP/GettyImages)

Các số liệu mới do Ngân Hàng Thế Giới đưa ra cho thấy nền kinh tế tiểu bang California của Hoa Kỳ hồi năm ngoái lớn vào hàng thứ 6 trên thế giới.

Bản đánh giá hằng năm về tổng sản lượng quốc gia do Ngân Hàng Thế Giới thực hiện, được công bố hôm 30 Tháng Sáu, xác nhận một bản phân tích được Bộ Tài Chánh California đưa ra hồi tháng trước.

Cơ Quan Phân Tích Kinh Tế Liên Bang Hoa Kỳ báo cáo rằng chỉ số GDP của California là $2,500 tỷ trong năm 2015, tức là gia tăng 4.1% so với năm trước đó.

Về nhịp độ gia tăng, mức tăng trưởng kinh tế của California nhanh hơn mức tăng trưởng kinh tế tính chung trên toàn quốc Hoa Kỳ, mà theo các thống kê hồi năm 2015 thì chỉ tăng 2.4% so với năm trước đó.

Năm ngoái, toàn thế giới chỉ có năm nền kinh tế có tổng sản lượng lớn hơn California, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật, Ðức và Anh.

:NV:

SHARE