Bắc Triều Tiên trục xuất các ký giả nước ngoài

0
6
SHARE