Bà Clinton: Mỹ có thể gọi Thái Bình Dương là ‘biển Hoa Kỳ’

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE