Vợ Duy Nhân làm mẫu ảnh sau một năm chồng mất

Kiều Oanh khoe nét đài các trong bộ ảnh thời trang áo dài lấy ý tưởng từ trang phục cung đình Huế.

Vợ Duy Nhân làm mẫu ảnh sau một năm chồng mất

Shares

KieuOanh2.jpg
KieuOanh3.jpg
KieuOanh4.jpg
KieuOanh5.jpg
KieuOanh6.jpg
KieuOanh7.jpg
KieuOanh8.jpg

Shares

20 queries in 1.538 seconds.