Tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE