Tư lệnh TQLC Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

Shares

Shares

19 queries in 1.790 seconds.