Tư lệnh TQLC Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.643 seconds.