Tư lệnh TQLC Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

0
6

comments

SHARE