TT Putin bàn vấn đề Syria với TT Obama ở Peru

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

17 queries in 1.057 seconds.