TT Putin bàn vấn đề Syria với TT Obama ở Peru

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE