Trung Quốc đả kích Lady Gaga vì cuộc gặp với Đức Đạt Lai Lạt Ma

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.603 seconds.