Tòa án Tối cao xem xét số phận của hàng triệu di dân không giấy tờ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.