Thực tế ảo đưa những người đi tàu lượn lên một tầm vóc mới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.