Thanh niên tắm cứt nếu đủ 30k like và 10k chia sẽ )

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.901 seconds.