Thanh niên dại dột nhất của năm, cơm đến miệng rồi còn để chạy mất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.