Thằng ăn trộm xe đẳng cấp số một Việt Nam là đây!! … Bơi nguyên cả cây số dưới nước đen để trốn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.