Tâm sự của 1 cô gái về việc phân biệt vùng miền khi học ở Hà Nội !

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.