Nhiều thành phố tại Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình chống hủy hoại môi sinh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 2.097 seconds.