Nếu mình nghĩ không nhầm thì anh ấy đang trượt ở ĐÈO nào đó của VIỆT NAM mình

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.325 seconds.