Mỹ: Giết người rồi phát trực tiếp lên Facebook

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE