Mục kích dàn xe tăng – pháo rầm rập tiến vào Moscow

Các trang bị vũ khí khí tài của Quân đội Nga đã tiến vào thủ đô Moscow từ hôm 28/4 để tiến hành các hoạt động tổng duyệt diễu duyệt binh vào ngày 9/5.

Mục kích dàn xe tăng – pháo rầm rập tiến vào Moscow

Shares

Shares

51 queries in 3.662 seconds.