Mọi người đã bất ngờ khi anh ấy câu được con cá khổng lồ này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.