Miranda Kerr nổi bật tại show của Louis Vuitton

Miranda Kerr nổi bật tại show của Louis Vuitton

SharesĐất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.