Lễ Ðộc Lập năm nay, xa lộ Mỹ sẽ nghẹt người đi chơi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 2.989 seconds.