Làm rơi súng giữa đường! Gan dạ hay Chết Nhát chứng tỏ ở đây!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.