Lại là troll người đi đường. Càng ngày càng diễn càng sâu mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.938 seconds.