Lại là troll người đi đường. Càng ngày càng diễn càng sâu mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.801 seconds.