Không ngại nắng không ngại mưa chỉ ngại nhạc chưa đủ quẩy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.